Palvelut

Rakennuttajapalvelut ja valvonta

Tarjoamme rakennuttamis- ja valvontapalveluita uudis- ja korjaustöiden rakennuttajille.

Kohteitamme ovat liike-, teollisuus, palvelu- ja asuinrakennukset.

Palvelumme sisältää:

 • Hankesuunnittelun
 • Suunnittelunohjauksen
 • Urakkakilpailun järjestämisen
 • Urakkasopimusten laatimisen
 • Rakennusaikaiset rakennuttamistehtävät
 • Työmaavalvonnan
 • Vastaanotto- ja takuutarkastukset

Rakennuttamistehtävät hoidamme Rakennuttamisen tehtäväluettelon RAP 95 ( RT10-1010575 ) mukaisesti tilaajan kanssa sovitussa laajuudessa.

Rakennusaikaisen valvonnan hoidamme Talonrakennuksen työmaavalvonnan tehtävä-luettelon ( RT16-10447 ) mukaisesti.

Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme varmistavat rakennushankkeenne onnistumisen.

Takaisin ylös

Rakennuksen kuntoarvio

Kuntoarvio on asiantuntijan laatima koko kiinteistön kattava selvitys, josta ilmenee rakennuksen nykyinen kunto, mahdolliset vauriot ja odotettavissa olevat korjaustoimenpiteet.

KUNTOARVIO KANNATTAA TEETTÄÄ

Kuntoarvio auttaa kiinteistön hoidosta vastuussa olevia pitämään kiinteistö asianmukaisessa kunnossa.

Kuntoarvio kannattaa teettää:

 • Rakennuksen nykyisen kunnon toteamiseksi
 • Tulevien korjaustarpeiden budjetoinnin perustaksi
 • Yksittäisen rakennusosan kunnon selvittämiseksi
 • Korjaustöiden käynnistämisvaiheessalähtötietojen selvittämiseksi

Kuntoarviossa selvitetään samalla kertaa kaikki korjaus- ja perusparannustarpeet, jolloin niiden kiireellisyys ja toteutusjärjestys voidaan arvioida mahdollisimman järkevästi.

Kuntoarvioon sisältyy pitkäntähtäimen kunnossapito- ja korjausohjelma ( PTS ), jolla voidaan arvioida kunnossapito- ja korjaustöiden kustannusten vaikutusta hoitokustannuksiin.

MITEN KUNTOARVIO TEHDÄÄN

Kiinteistön perustietojen pohjalta päätetään tarkastuskohteet ja suunnitellaan tarkastuskäynnin ohjelma.

Kuntoarvio sisältää rakenteiden ja rakennusosien, LVI- ja sähkö-järjestelmän sekä piha-alueen kunnon arvioinnin tekniseltä, energiataloudelliselta sekä toiminnalliselta kannalta. Kuntoarvioon sisältyy myös kysely asukkaille ja kiinteistön käyttäjille.

Tarkempi kuntoarvion sisältö ja toteutustapa on esitetty KH-korteissa: KH 90-00294 ja KH 90-00295.

Kuntoarvion laatijan tulee olla rakennusalan asiantuntija, joka ymmärtää rakennusmateriaaleja ja rakenteita sekä niiden rakennusfysikaalista toimintaa.

Takaisin ylös

Palvelut kiinteistön omistajille

Tarjoamme kiinteistön omistajille mm. seuraavat palvelut:

 • Rakennusten kuntoarviot ja -tutkimukset
 • Hankesuunnittelu ja kustannusarviot
 • Korjaussuunnitelmat
 • Rakennuttajatehtävät
 • Korjaustöiden valvonnan

1. Kuntoarvio

Kuntoarvio sisältää rakenteiden ja rakennusosien, LVI- ja sähköjärjestelmän sekä piha-alueen kunnon arvioinnin tekniseltä, energia-taloudelliselta sekä toiminnalliselta kannalta.

Kuntoarvio auttaa kiinteistön hoidosta vastuussa olevia pitämään kiinteistö asianmukaisessa kunnossa.

Kuntoarvio kannattaa teettää:

 • Rakennuksen nykyisen kunnon toteamiseksi
 • Tulevien korjaustarpeiden budjetoinnin perustaksi
 • Yksittäisen rakennusosan kunnon selvittämiseksi
 • Peruskorjaustyön käynnistämisvaiheessa lähtötietojen selvittämiseksi

Kuntoarvion tulosteena tehdään pitkäntähtäimen kunnossapito- ja korjausohjelma ( PTS ), jolla voidaan arvioida kunnossapito- ja korjaustöiden kustannusten vaikutusta hoitokustannuksiin.

Kuntoarvioinnissa saadaan esille kaikki korjaus- ja perusparannustarpeet samalla kertaa.

2. Korjaushankkeiden hankesuunnittelu

Hankkeen alkuvaiheessa, ennen varsinaisen suunnittelun aloitusta tehdään tärkeimmät päätökset kuten päätetään korjaustavasta, hankkeen laajuudesta ja laatutasosta samalla lyödään lukkoon myös pääosa hankkeen kustannuksista.

Hankesuunnittelu käsittää korjauspäätöksen perusteeksi tehtävät selvitykset.

Kohteessa tehtyjen kartoitusten ja käytettävissä olevien lähtötietojen perusteella selvitetään käytettävissä olevat korjausvaihtoehdot ja niiden alustavat kustannusarviot sekä asetetaan korjaushankkeelle aikataulu sekä laatu- ja kustannustavoitteet.

Hankesuunnitelman perusteella kiinteistön omistaja tai taloyhtiö voi tehdä päätöksen lopullisesta korjaustyön laajuudesta, korjaustavasta, laatu-tasosta ja aikataulusta.

3. Korjaussuunnitelmat

Teemme hankesuunnitelmia ja korjaustapa-selostuksia, mm seuraaviin korjaushankkeisiin:

 • Julkisivu-, ikkuna- ja parvekekorjaukset
 • Vesikatteiden uusimiset tai muutokset
 • Putkisto- ja linjasaneeraukset
 • Tilamuutokset ja perusparannukset
 • yms. korjaukset

4. Rakennuttajatehtävät

Hoidamme korjaustöiden kaikki rakennuttamistehtävät joko kokonaisuutena tai erillisinä osa-tehtävinä kuten esim.:

 • Hankesuunnittelun
 • Suunnittelun valmistelun ja ohjauksen
 • Tarjouspyyntöasiakirjat
 • Urakkakilpailun järjestämisen
 • Urakkasopimusten valmistelut
 • Rakennusaikaiset rakennuttajatehtävät
 • Vastaanotto- ja takuutarkastukset

5. Korjaustyön valvonta

Hoidamme uudis- ja korjaustöiden rakennusaikaisen työmaavalvonnan.

Takaisin ylös